Sklep JoginaPrzewodnik po JodzeZajęcia JogiKursy i Obozy JogiGaleria tekstów o JodzeGaleria obrazów o Jodze

   
Galeria tekstów materiały dydaktyczne

Wschodnio-Europejska Konwencja Jogi
z Gitą Iyengar w Polsce 28.04 - 01.05.2002

Kursy na stopienie nauczycielskie

Kurs na stopień Introductory - poziom I

1. Tadasana
2. Vrksasana
3. Utthita Trikonasana
4. Virabhadrasana II
5. Utthita Parsakonasana
6. Virabhadrasana l
7. Ardha Chandrasana
8. Parsvottanasana
9. Prasarita Padottanasana
10. Parighasana
11. Padangusthasana
12. Padahastasana
13. Adho Mukha Svanasana (z pomocą)
14. Utkatasana
15. Dandasana
16. Gomukhasana (tylko ręce)
17. Siddhasana
18. Virasana
19. Parvatasana
20. Triang Mukhaikapada Paschimottanasana
21. Marichyasana I (tylko skręt)
22. Salamba Sarvangasana I
23. Halasana (nogi na krześle)
24. KarnapIdasana
25. Supta Konasana
26. Urdhva Prasarita Padasana (90°)
27. Bharadvajasana I
28. Malasana
1 - plecy oparte o ścianę
2 - pięty na zrolowanym kocu
29. Savasana (na bolsterze z opaską na oczach, obserwowanie wdechu i wydechu)

PRANAJAMA:
Ujjayi (etap I,II,III i IV)
Viloma (etap I i II)


Kurs na stopień Introductory - poziom II

1. Garudasana
2. Parivrtta Trikonasana
3. Parivrtta Parsvakonasana
4. Virabhadrasana III
5. Utthita Hasta Padangusthasana (z pomocą)
6. Adho Mukha Svanasana (z pomocą)
7. Urdhva Mukha Svanasana
8. Chaturanga Dandasana
9. Dhanurasana
10. Ustrasana
11. Paripurna Navasana
12. Ardha Navasana
13. Supta Virasana
14. Baddha Konasana (give margin if difficult)
15. Upavistha Konasana (siedząc prosto)
16. Janu Sirsasana
17. Paschimottanasana (Ugrasana/Brahmacharyasana)
18. Salamba Sirsasana
19. Salamba Sarvangasana I
20. Halasana (paluchy na podłodze)
21. Eka Pada Sarvangasana
22. Parsvaika Pada Sarvangasana
23. Parsva Halasana
24. Setu Bandha Sarvangasana (Uttana Mayurasana z pomocą)
25. Supta Padangusthasana I i II
26. Bharadvajasana II
27. Malasana (pięty na ziemi, ręce obejmujące ścianę/kolumnę)
28. Marichyasana III (ręce zaplecione, zgięty łokieć)
29. Ardha Matsyendrasana I (przygotowanie/pomoc)
30. Urdhva Dhanurasana I (także z krzesła)
31. Dwi Pada Viparita Dandasana (na krześle)
32. Savasana (opaska na oczach; normalne wdechy i głębokie wydechy)

PRANAJAMA:
Ujjayi (etapy od V do VIII)
Viloma (etap III)


STOPIEŃ INTERMEDIATE JUNIOR - poziomy I,II i III

Egzaminatorzy powinni przetestować niektóre asany ze stopnia Introductory, by sprawdzić czy kandydat opanował następujące asany:

1. Ardha Chandrasana
2. Virabhadrasana III
3. Parivrtta Trikonasana
4. Parivrtta Parsvakonasana
5. Parsvottanasana
6. Supta Virasana
7. Upavistha Konasana
8. Baddha Konasana
9. Janu Sirsasana
10. Paschimottanasana
11. Malasana
12. Marichyasana III
13. Ardha Matsyendrasana I
14. Supta Padangusthasana


Kurs na stopień Junior Intermediate - poziom I.

1. Utthita Hasta Padangusthasana (na bok)
2. Urdhva Prasarita Ekapadasana
3. Prasarita Padottanasana II
4. Parsva Dhanurasana
5. Lolasana
6. Paryankasana
7. Bhekasana
8. Svastikasana i Matsyasana w Swastikasanie
9. Maha Mudra
10. Ubhaya Padangusthasana
11. Purvottanasana
12. Sirsasana I
13. Salamba Sarvangasana I
14. Salamba Sarvangasana II
15. Eka Pada Sarvangasana (górna noga w pionie, noga w halasanie wyprostowana oraz prawa i lewa strona kręgosłupa równoległe do siebie)
16. Halasana
17. Urdhva Prasarita Padasana
18. Eka Hasta Bhujasana
19. Adho Mukha Vrksasana (dłonie skierowane na boki)
20. Urdhva Dhanurasana (podparta)
21. Dwi Pada Viparita Dandasana (podparta)
22. Savasana

PRANAJAMA:
Ujjayi (etapy IX i X)
Viloma (etapy IV i V)
Bhastrika (3 lub 4 cykle, 5 do 6 oddechów w cyklu. Etap I, a po nim Savasana)
(Uwaga: Bhastrikę lepiej jest wykonywać jako pierwszą przed innymi pranajamami (dotyczy wszstkich poziomów).

Kurs na stopień Junior Intermediate - poziom II

1. Ardha Baddha Padmottanasana (obie dłonie na ziemi)
2. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana (przy pomocy paska)
3. Padmasana
4. Tolasana
5. Matsyasana
6. Akarna Dhanurasana I
7. Parsva Sirsasana
8. Eka Pada Sirsasana
9. Jathara Parivartanasana
10. Supta Padangustasana (wszystkie 3 etapy)
11. Utthita Hasta Padangustasana (do przodu)
12. Dwi Hasta Bhujasana
13. Adho Mukha Vrksasana (dłonie do przodu)
14. Kurmasana (etap 1)
15. Urdhva Dhanurasana (podparta)
16. Dwi Pada Viparita Dandasana (podparta)
17. Savasana

PRANAJAMA
Ujjayi (etap XI)
Viloma (etap VI)
Bhastrika (etap II a po nim Savasana)

Kurs na stopień Junior Intermediate - poziom III

1. Ardha Baddha Padmottanasana (klasyczna pozycja)
2. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana (klasyczna pozycja)
3. Parivrtta Janu Sirsasana
4. Parivrtta Paschimottanasana
5. Akarna Dhanurasana II
6. Parivrttaikapada Sirsasana
7. Urdhva Padmasana w Sarvangasanie
8. Pindasana w Sarvangasanie (jeśli nie udaje się wykonać padmasany w sarvangasanie powinno się ją przyswoić do egzaminu na stopień Intermediate Senior I, w przypadku kiedy nadal nie jest to możliwe, pozycja ta jest wymagana obowiązkowo na stopień Intermediate Senior II.)
9. Setu Bandha Sarvangasana - na ziemi, na tyle ile to możliwe.
10. Utthita Parsva Hasta Padangusthasana
11. Bhujapidasana
12. Adho Mukha Vrksasana - dłonie skierowane do tyłu (jak Mayurasana) dłonie osobno w odległości 45 cm od ściany.
13. Pincha Mayurasana (dłonie skierowane w dół a potem nauczyć się z dłońmi skierowanymi w górę)
14. Kurmasana II
15. Eka Pada Sirsasana
16. Urdhva Dhanurasana (bezpośrednio z ziemi)
17. Dwi Pada Viparita Dandasana (łokcie podparte, stopy na podpórce o wysokości 30 cm (np: viparita karani box, setubandha bench, na czymś stabilnym) potem niezależnie ze zgiętymi kolanami i stopami na ziemi).

PRANAJAMA
Ujjayi (12 do swoich możliwości bez wysiłku/napinania się)
Viloma (etapy VII i VIII)
Bhastrika I i II razem a potem Savasana.


Uwaga: Jeśli nie uda się wykonać padmasany na egzaminach na stopień Junior Intermediate to podczas egzaminów na stopień Senior Intermediate II padmasana jest obowiązkowa.

1. Urdhva Padmasana w Sirsasanie
2. Pindasana w Sirsasanie

NAJWAŻNIEJSZE ASANY W KURSIE INTERMEDIATE JUNIOR

1. Utthita Hasta Padangusthasana II and III
2. Bhekasana
3. Padmasana
4. Matsyasana
5. Parivrtta Janu Sirsasana
6. Parivrtta Paschimottanasana
7. Akarna Dhanurasana
8. Parsva Sirsasana
9. Parivrttaikapada Sirsasana
10. Setu Bandha Sarvangasana
11. Urdhva Padmasana and Pindasana w Sarvangasanie
12. Jathara Parivartanasana
13. Adho Mukha Vrksasana
14. Pincha Mayurasana
15. Bhujapidasana
16. Kurmasana
17. Urdhva Dhanurasana
18. Dwi Pada Viparita Dandasana


STOPIEŃ INTERMEDIATE SENIOR - poziomy I, II, III

Przed przystąpieniem do egzaminów na stopień Senior Intermediate sprawdź czy opanowane zostały następujące asany z kursu na stopień Junior Intermediate:

1. Utthita Hasta Padangusthasana II and III
2. Bhekasana
3. Parivrtta Janu Sirsasana
4. Akarna Dhanurasana
5. Parsva Sirsasana
6. Setu Bandha Sarvangasana
7. Padmasana w Sarvangasanie
8. Bhujapidasana
9. Urdhva Dhanurasana
10. Dwi Pada Viparita Dandasana

Kurs na stopień Intermediate Senior - poziom I

1. Nakrasana
2. Krounchasana
3. Marichyasana II
4. Urdhva Mukha Paschimottanasana I
5. Parsvaika Pada Sirsasana
6. Niralamba Sarvangasana I
7. Uttana Padasana
8. Anantasana
9. Malasana II
10. Supta Kurmasana
11. Bakasana
12. Parsva Bakasana
13. Urdhva Dhanurasana - pięty na ziemi
14. Dwi Pada Viparita Dandasana (z ziemi)

PRANAJAMA
Ujjayi VIII i IX (opanowana biegle)
Viloma VII i VIII
Savasana

Kurs na stopień Intermediate Senior - poziom II

1. Simhasana I and II
2. Baddha Padmasana
3. Yoga Mudrasana
4. Urdhva Mukha Paschimottanasana II
5. Urdhva Dandasana
6. Urdhva Padmasana w Sirsasanie
7. Pindasana w Sirsasanie
8. Niralamba Sarvangasana II
9. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana
10. Chakorasana
11. Pasasana
12. Skandasana
13. Eka Pada Bakasana II
14. Urdhva Dhanurasana II
15. Dwi Pada Viparita Dandasana z Sirsasany
16. Eka Pada Viparita Dandasana

PRANAJAMA
Ujjayi VIII
Viloma IX
Anuloma Pranayama
Sanmukhi Mudra

Kurs na stopień Intermediate Senior - poziom III

1. Vatayanasana
2. Simhasana II
3. Kukkutasana
4. Garbha Pindasana
5. Parsva Urdhva Padmasana w Sirsasanie
6. Parsva Pindasana w Sarvangasanie
7. Mayurasana
8. Astavakrasana
9. Eka Pada Bakasana I
10. Urdhva Dhanurasana z Tadasany
11. Laghuvajrasana
12. Kapotasana
13. Ardha Matsyendrasana II
14. Marichyasana IV
15. Bairavasana
16. Viranchyasana
17. Yoganidrasana

PRANAJAMA
Ujjayi VIII
Viloma VII
Pratiloma Pranayama
Sanmukhi Mudra
Viloma II w Savasanie


STOPIEŃ ADVANCED JUNIOR - poziomy I, II i III

Przed przystąpieniem do kursu tego stopnia należy sprawdzić czy kandydaci opanowali następujące, bardziej złożone asany:

1. Utthita Hasta Padangusthasana I,II and III
2. Virabhadrasana III
3. Parivrtta Trikonasana
4. Parivrtta Parsvakonasana
5. Parsvottanasana
6. Upavistha Konasana
7. Marichyasana III
8. Ardha Matsyendrasana
9. Pasasana
10. Sirsasana - cykl
11. Sarvangasana - cykl
12. Urdhva Dhanurasana
13. Dwi Pada Viparita Dandasana (na krześle)
14. Eka Pada Viparita Dandasana (na krześle)
15. Kapotasana
16. Krounchasana
17. Wszystkie balanse z kursu na stopień Senior Intermediate
18. Eka Pada Sirsasana
19. Yoganidrasana
20. Kurmasana - wszystkie trzy etapy

KURS NA STOPIEŃ ADVANCED JUNIOR - poziom I
1. Sirsasana II and III
2. Baddha Hasta Sirsasana
3. Mukta Hasta Sirsasana
4. Parsva Sarvangasana
5. Setu Bandhasana
6. Tittibhasana
7. Vasistasana
8. Visvamitrasana
9. Galavasana (z Sirsasany)
10. Eka Pada Koundinyasana I (z Sirsasany)
11. Vamadevasana I
12. Urdhva Dhanurasana z Tadasany i rytmiczne podnoszenie się bez szarpnięć.
13. Dwi Pada Viparita Dandasana z Sirsasany i powrót do Sirsasany
14. Eka Pada Viparita Dandasana z Sirsasany
15. Kapotasana
16. Eka Pada Rajakapotasana I

PRANAJAMA
Anuloma II a i II b
Pratiloma II a i II b

KURS NA STOPIEŃ ADVANCED JUNIOR - poziom II
1. Goraksasana
2. Supta Vajrasana
3. Parsva Urdhva Padmasana w Sarvangasanie
4. Ardha Matsyendrasana III
5. Padma Mayurasana
6. Hamsasana
7. Eka Pada Koundinyasana II z Visvamitrasany
8. Bakasana z Sirsasany
9. Urdhva Kukkutasana z Sirsasany
10. Eka Pada Urdhva Dhanurasana
11. Eka Pada Galavasana z Sirsasany
12. Mandalasana
13. Vamadevasana
14. Ruchikasana
15. Hanumanasana

PRANAYAMA
Surya Bhedana I i II a
Chandra Bhedana I a i II b
Nadi Sodhana I a i I b

KURS NA STOPIEŃ ADVANCED JUNIOR - poziom III

1. Eka Pada Koundinyasana I i II z Sirsasany
2. Dwi Pada Koundinyasana z Sirsasany
3. Eka Pada Bakasana I i II z Sirsasany
4. Mulabhandasana
5. Urdhva Dhanurasana II
6. Eka Pada Viparita Dandasana II
7. Chakra Bandhasana
8. Eka Pada Rajakapotasana II i III
9. Kasyapasana
10. Chakrasana
11. Durvasasana

PRANAJAMA
Surya Bhedana (tak jak na poziom II)
Chandra Bhedana (tak jak na poziom II)
Nadi Sodhana (tak jak na poziom II)


STOPIEŃ ADVANCED SENIOR - poziomy I, II i III

Wszystkie ważne asany ze wszystkich trzech poziomów kursu na stopień Advanced Junior, następnie asany z kursu na stopień Advanced Senior I.

Kurs na stopień Advanced Senior - poziomy I

1. Uttana Padma Mayurasana
2. Sayanasana
3. Viranchyasana II
4. Eka Pada Sirsasana i wszystkie możliwe cykle z Ruchikasaną
5. Kapinjalasana
6. Parsva Kukkutasana
7. Yogadandasana
8. Vamadevasana II
9. Samakonasana
10. Viparita Chakrasana
11. Eka Pada Rajakapotasana IV
12. Bhujangasana II
13. Natarajasana

PRANAJAMA
Nadi Sodhana Pranayama IIa i b, IIIa i b

Kurs na stopień Advanced Senior - poziomy II

1. Buddhasana
2. Kapilasana
3. Kala Bhairavasana
4. Dwi Pada Sirsasana
5. Paripurna Matsyendrasana
6. Uttana Bhekasana
7. Kandasana
8. Supta Trivikramasana
9. Valakhilyasana
10. Rajakapotasana
11. Padangustha Dhanurasana
12. Sirsa Padasana
13. Gherandasana I i II
14. Ganda Bherundasana
15. Viparita Salabhasana
16. Triang Mukhottanasana

PRANAJAMA
Nadi Sodhana Ia i Ib, IIIa i IIIb,
IIa i IIb, IVa i IVb


NAJWAŻNIEJSZE ASANY DLA STOPNI ADVANCED - JUNIOR I SENIOR

1. Uttana Padma Mayurasana
2. Paripurna Matsyendrasana
3. Sayanasana
4. Buddhasana
5. Kapilasana
6. Kala Bhairavasana
7. Chakorasana
8. Ruchikasana
9. Viranchyasana II
10. Dwi Pada Sirsasana
11. Kapinjalasana
12. Parsva Kukkutasana (z Sirsasany)
13. Galavasana
14. Eka Pada Galavasana
15. Eka Pada Koundinyasana II
16. Eka Pada Bakasana I
17. Yogadandasana
18. Supta Bhekasana
19. Vamadevasana II
20. Kandasana
21. Samakonasana
22. Supta Trivikramasana
23. Viparita Chakrasana w Urdhva Dhanurasanie.
24. Eka Pada Viparita Dandasana II
25. Chakra Bandhasana
26. Vrschikasana I
27. Vrschikasana II
28. Valakhilyasana
29. Eka Pada Rajakapotasana IV
30. Bhujangasana II
31. Rajakapotasana
32. Padangustha Dhanurasana
33. Gherandasana I
34. Gherandasana II
35. Sirsa Padasana
36. Ganda Bherundasana
37. Viparita Salabhasana
38. Triangmukhottanasana

PRANAJAMA:
Wszystkie pranajamy z książki: "Light on Pranayama"
Po ukończeniu wszystkich kursów zaleca się, by utrzymywać praktykę wszystkich asan (na miarę możliwości czasowych), a planując praktykę uwzględniać w niej najważniejsze asany, tak jak jest to przedstawione na końcu książki "Światło Jogi".


Powrót do początku


   
   
   

Szkoła JogiYoga Shop


Szkoły jogi

Warszawa, Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Jelenia Góra, Opole, Kalisz, Katowice, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Łódź, Zielona Góra, Zakopane, Toruń, Tarnów, Świnoujście, Świebodzin, Sopot, Puławy, Płock, Podkowa leśna, Otwock, Magdalenka, Kościelna Wieś, Kłodzko, Józefów, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Ciechocinek, Chełm, Białystok, Bartoszyce, Czechowice Dziedzice, Gliwice, Konin, Koszalin, Lidzbark Warmiński, Mława, Mysłowice, Nowy Targ, Opoczno, Pleszew, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Rzeszów, Swarzędz, Tychy, Wadowice, Wałbrzych,Złotów,Myślenice, Nowa Iwiczna, Wiry

Artykuły o Jodze

Czym jest joga?
Czym jest asana?
Filozofia jogi
Dlaczego zajmujemy się jogą?
Wydobywanie symboliki pozycji góry
Uzdrawiająca Medytacja
Joga dla nadgiętkich
Poszukiwanie ukrytego języka jogi
Joga - doskonały system oparty na humanizmie
Starożytne teksty - Hatha Joga Pradipika
Medyczne aspekty jogi
Joga a zdrowie
System energetyczny w jodze
Charakterystyka i symbolika głównych czakr
Czy joga jest dobra dla kobiet?
Menstruacja
Ciąża
Menopauza
Pranajama
Rodzaje i efekty pranajam
Drzewo Asztanga Jogi - schematyczne ujęcie filozofii jogi

joga w jeleniej górze
Serwis dostępny również
pod adresami:
JOGA w Jeleniej Górze
JOGA Jelenia Góra

Joga Iyengara

Joga sklep. Maty do jogi oraz inny sprzęt do praktyki jogi, medytacji i rehabilitacji

Dolnośląska Szkoła Jogi Tomasza Lisa w Jeleniej Górze organizuje regularne zajęcia, kilkudniowe warsztaty, szkolenia, kursy i obozy jogi. Prowadzi Sklep jogiczny, sklep jogina - "Joga Shop" a w nim różne akcesoria, sprzęt, pomoce do ćwiczeń, praktyki jogi medytacji i rehalibiltacji kręgosłupa. Prezentuje praktyczny przewodnik po jodze zawierający podstawowe informacje o jodze (opisy asan, ćwiczenia jogi pogrupowane w zestawy asan) jak i filozofię jogi opracowaną na podstawie jogasutr Patańdżalego. W serwisie znajdują się aktualności jogowskie, liczne artykuły a w nich; fitness, relaks, rehabilitacja, joga i terapia jogą, zdrowe odżywianie, zdrowa dieta, sposoby na stres, relaksacja, pranajama - ćwiczenia oddechowe, ekologia, buddyzm, hinduizm, medytacja, duchowość, zdrowie, zdjęcia z kursów i obozów jogi, lista nauczycieli oraz miejsc praktyki jogi Iyengara w Polsce.