Portal Jogina
Sklep JoginaPrzewodnik po JodzeZajęcia JogiKursy i Obozy JogiGaleria tekstów o JodzeGaleria obrazów o Jodze

Dolnośląska Szkoła Jogi Tomasza Lisa w Jeleniej Górze   Joga surjanamaskar
Galeria tekstów artykuły

JOGA Joga w świetle współczesnej biofizyki cz.4

8. Świadomość i joga.

Nie wnikając w filozoficzne tło świadomości według jogi, supremacja świadomości ponad stroną fizjologiczną wydaje się faktem. Ćwiczenia łącznie z ascezą jogistyczną zmierzają do wyraźnej dominacji psychiki nad somą. Oryginalna konstrukcją myślową jest nie tyle przeciwstawienie myśli biologii człowieka, ile raczej wspinanie się po szczeblach organizmu do zupełnego oczyszczenia myśli. Co więcej - sięganie poprzez pranę otaczającą umysł do Wszechprany.

Powodzenie jogi mieści się bodaj w tej ,,fizjologicznej " perspektywie dojścia do wyżyn myśli. W konsekwencji myśl potrafi zmodyfikować stronę biologiczną człowieka.

Na temat genezy świadomości biologicznej nic prawie nie wiemy, choć pewne wskazania może i tutaj dać współczesna bioelektronika. Sięgamy węzłowego punktu konstrukcji człowieka. Świadomość rozwija się w historii życia łącznie z ewolucją organizmu, zwłaszcza skomplikowaniem systemu nerwowego i aparatu ruchowego.

Jeśli ewoluujący organizm doprowadzi świadomość do niezwykłej precyzji, to winien być możliwy wpływ odwrotny - wiadomości na procesy biologiczne. Jest faktem, że świadome lub nieświadome stresory psychiczne mogą powodować szereg zmian ograniczonych takich jak uszkodzenie tkanki żołądka, niszczenie mięśnia sercowego,odkładanie się płytek miażdżycowych w ścianach aorty, wpływają na dyskoordynację nerwowego systemu wegetatywnego, prawdopodobnie też na rozwój tkanki nowotworowej.

Uogólniając - świadomość wpływa na stany elektroniczne organizmu, zmienia się więc bioplazma, ta znów stanowi podłoże świadomości. Między świadomością biologiczną będącą wynikiem procesów życiowych, a modyfikowaniem stanów elektronicznych (bioplazmy) istnieje relacja wzajemnej akceleracji. Stanowi to wyjątkowy czynnik ewolucji człowieka, choć sięga swymi początkami do półprzewodnictwa białek i plazmowych podstaw w ogóle życia.

Joga nie wiedząc nic o ewolucji organicznej i bioplaźmie doszła swą intuicją i niezwykle wnikliwa ,, introspekcją " fizjologiczną do stwierdzenia tego faktu. Joga, co więcej, jest przekonana, że uzupełniając własną pranę z nieskończonych rezerw heterogennego pochodzenia (kosmicznego) można doprowadzić hegemonii świadomości nad procesami morfo - fizjologicznymi organizmu. Pominąć tutaj trzeba wielką rozpiętość niuansów w jodze, daleko idące wybiegi myśli poza biologiczną oprawę i całą transcendencję. Schematyzacja zboża wprawdzie ogląd, daje jednak większą możność syntetycznego ujęcia.

9. Dalsze korelacje z biofizyką.

Bliższa analiza świadomości wykazuje, że jest ona zawężeniem skali informacyjnej na rzecz precyzji i odbioru niewielkiego wycinka rzeczywistości. Receptory zmysłowe są dobrodziejstwem organizmu organizmu (orientowania się w zespole informacji środowiskowej), ale również odgrodzeniem organizmu od pełnego asortymentu infirmacji. Dzięki wytworzeniu oka, człowiek orientuje się w fali elektromagnetycznej od fioletu do czerwieni, ale jednocześnie utwierdza się w ,,optycznym ""przekonaniu, że organizm jego nie podlega działaniu fal krótszych i dłuższych. Promieniowanie widzialne w szerokości pasma od 4000 do 7000. A jest odbierane nie tylko świadomie jako wrażenie światła w skali barwnej. Poza świadomością to same promieniowanie reguluje gospodarkę wodną układu, wydalanie dwutlenku węgla, zawartość cukru w krwi drogą przekazu nerwem optycznym do śródmózgowia. Widocznie soma odbiera niezwykle szeroką skalę informacji poza świadomością opartą na niewielkim wycinku świadectwa zmysłów.

Pozareceptorowy odbiór opracowano najlepiej dla akustyki. Ucho ludzkie jest,, głuche " na

infra - i naddżwięki. Odbiera je natomiast mikrowibracja muskulatury; wyjątkowo niekorzystnie, zwłaszcza w frakcji infradżwięków. Fale dźwiękowe odbiera ustrój również poza świadomością ( we śnie, narkozie, stanach hipnotycznych ) z głębokimi skutkami w systemie koordynacyjnym, w obiegu krwi, metabolizmie białek, zmianami bioelektronicznymi w mózgu, zmianą morfologii komórek nerwowych. Raczej sądzić należy, że płacimy precyzją odbioru za niekompletność rozpoznawania rzeczywistości. Resztę informacji przejmuje soma nieświadomie , lecz z poważnymi skutkami.

Wbrew przyjętemu mniemaniu joga nie sięga do podświadomości, czyli ,, byłej " świadomości, na równi z psychoanalizą, lecz do ,,pozaświadomości " nie objętej recepcją zmysłów. Dokonywać by się to mogło w stanach zawieszenia świadomości (hipnoza, ekstaza) eliminujących informację odbieraną wrażeniami zmysłowymi. Na tym etapie joga sięga już do pomocy założeń filozoficznych i wierzeniowych odstępująca od hathajogi, czyli biologicznej swej frakcji.

Czy istnieją biofizyczne podstawy sięgnięcia do niezwykłych rezerw informacyjnych środowiska, które organizm odbiera nieświadomie? Inaczej mówiąc - czy somatyczna sfera ze swoją niezależną od woli rytmiką biologiczną utraciła w ogóle związek ze świadomością, czy jest to tylko pewien etap rozwoju świadomości wcale nie najlepszy ?

Ze stanowiska bioelektronik układ zbudowany z półprzewodzących związków organicznych odbiera wszelką informację (elektryczną, magnetyczną, termiczną, grawitacyjną, akustyczną, optyczną , chemiczną) w ten sam sposób - zmianą swych własności elektrycznych. Tym samym zmienia swój status bioplazma. Bioplazma rejestruje najmniejsze odchylenia w natężeniu środowiska, przeciwnie niż receptory zmysłowe reagujące powyżej progu pobudzenia. Życie jest bogatsze w treść informacyjną niż świadomością jesteśmy w stanie objąć. Teoretycznie ujmując winny być możliwe dwie ewentualności:

a) oddziaływanie minimalnych wahań elektronicznych układu biologicznego na świadomość ekranową silniejszymi bodżcami pochodzenia receptorowego,

b) wpływ świadomości na elektroniczne stany drugiego organizmu.

Próby te podejmuje też joga przez ukierunkowanie świadomości i jej ogniskowanie. Ale wtedy świadomość winna być natury energetycznej. W świetle współczesnej biofizyki procesy sterujące mają charakter elektromagnetyczny. Świadomość musiałaby się wyrażać w stosunku do zwykłych procesów sterowania biologicznego inną fazą, amplitudą, częstotliwością lub polaryzacją. Nie może ona jednak być odmiennej natury niż podstawowe czynniki życia. Tak rozumiana co do natury świadomość bezsprzecznie musi wywierać duży wpływ na przebieg procesów życiowych, winna również być rejestrowana przez drugi układ biologiczny. Wzmożenie stanów plazmowych w organizmie powinno zwiększać sprawność świadomości łącznie z wyższymi przejawami psychiki .

Współczesna biofizyka w rozumieniu bioelektronicznym wykazuje przynajmniej zbieżności z wieloma wynikami hathajogi, o ile wprost ich nie potwierdza. Sanskryckie nazwanie siły życiowej praną można inaczej dziś pojmować, jako bioplazmę, biorąc w pierwszym przybliżeniu ogół procesów elektronicznych dokonujących się w organizmie. Wprawdzie bioelektronika nie położyła głównych akcentów na świadomości, ale możliwe wydaje się kierowanie procesami bioplazmowymi przy pomocy świadomości. Nie jest wykluczone ogniskowanie świadomości na określony organ. Jednym ze skutków winna być zmiana polaryzacji lub odchylenia w anizotropii biologicznej.

Interesujące mogłyby być próby ,, zajrzenia " poza barierę świadomości receptorów zmysłowych, a więc w kompletny zespół informacji odbieranej ze środowiska przez organizm drogą somatyczną. Postrzeganie pozazmysłowe, tak dyskusyjne obecnie, znalazłoby się wtedy w obrębie bioelektronik, a nie para psychologii, jak dotychczas.

Niemniej ciekawy byłby problem eliminowania informacji środowiskowej odbieranej somą oraz działanie wiadomości na drugi układ biologiczny rozpatrywany od strony biofizyki. Niezależnie od analizy zagadnienia w jodze było ono rozpracowane już wcześniej.

Hathajoga może być dziś twórczym natchnieniem do opracowania wielu zagadnień na podłożu bioelektrycznym, a w pewnym sensie może nawet być potwierdzeniem niektórych wyników.

("Zeszyty Naukowe KUL", 1972, t.15, z. 2, 58, 43-52)

Joga w świetle współczesnej biofizyki dalej BO Yin Ra

Powrót do początku


   
   
   

Yoga Shop JOGA Sklep


Yoga ShopOferta dla Nauczycieli JOGI
Szkoły jogi

Warszawa, Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Jelenia Góra, Opole, Kalisz, Katowice, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Łódź, Zielona Góra, Zakopane, Toruń, Tarnów, Świnoujście, Świebodzin, Świdnica, Legnica, Sopot, Puławy, Płock, Podkowa leśna, Otwock, Magdalenka, Kościelna Wieś, Kłodzko, Józefów, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Ciechocinek, Chełm, Białystok, Bartoszyce, Czechowice Dziedzice, Gliwice, Świdnica, Legnica, Konin, Koszalin, Lidzbark Warmiński, Mława, Mysłowice, Nowy Targ, Opoczno, Pleszew, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Rzeszów, Swarzędz, Tychy, Wadowice, Wałbrzych, Złotów

Artykuły o Jodze

Czym jest joga?
Czym jest asana?
Filozofia jogi
Dlaczego zajmujemy się jogą?
Wydobywanie symboliki pozycji góry
Uzdrawiająca Medytacja
Joga dla nadgiętkich
Poszukiwanie ukrytego języka jogi
Joga - doskonały system oparty na humanizmie
Starożytne teksty - Hatha Joga Pradipika
Medyczne aspekty jogi
Joga a zdrowie
System energetyczny w jodze
Charakterystyka i symbolika głównych czakr
Czy joga jest dobra dla kobiet?
Menstruacja
Ciąża
Menopauza
Pranajama
Rodzaje i efekty pranajam
Drzewo Asztanga Jogi - schematyczne ujęcie filozofii jogi

Serwis dostępny również
pod adresami:
jogin.pl
jogaszkola.republika.pl

Joga Iyengara

Wszystko do JOGI

Produkujemy i sprzedajemy od 1990 roku Maty do Jogi. Od dawna Mata do Jogi towarzyszyła praktyce jogi wykorzystywana w różnych szkołach Joga w Jeleniej Górze Ośrodki medytacyjne Maty do medytacji posiadają jako standardowe wyposażenie swojego Centrum Joga w Warszawie to centrum JOGI w Polsce działają tam liczne szkoły i ośrodki skupiające ćwiczących jogę. Mata do medytacji to niezbędne wyposażenie jogina Joga w Zielonej Górze Specjalizujemy się w produkcji sprzętu do jogi, medytacji oraz rehabilitacji kręgosłupa, wszystkie Poduszki do medytacji oraz Poduszka do medytacji wypełniona jest łuska gryczana. Joga we Wrocławiu to Stolica Jogi Dolnego Śląska Poduszka Zafu oraz Bolstery do jogi wykonujemy samodzielnie z naturalnych surowców bawełnianych i lnianych Bolster do jogi Joga w Szczecinie Dzięki użyciu najlepszych materiałów do wykonania Wałki do jogi Wałek do jogi Bolster wałek okrągły Bolster wałek płaski Bolster wałek pod szyję nasze produkty cechuje najwyższa jakość oraz trwałość Joga w Krakowie słynie ze wspaniałych nauczycieli wykorzystujących liczne pomoce i akcesoria do jogi takie jak Kostki do jogi Joga w Opolu Kostka do jogi Pianki do jogi Pianka do jogi Kostka z korka Liczne Ośrodki Joga w Gdańsku posiadają na swoim wyposażeniu produkowany przez nas sprzęt do jogi Kostki z korka Paski do jogi Joga w Gdyni Niezwykła precyzja większości asan wymaga w początkowej fazie wykorzystania wielu pomocy niezbędnych do prawidłowego wykonania pozycji jak i zachowania właściwego bezpieczeństwa Pasek do jogi Pokrowce na maty Joga w Lublinie Pokrowiec na matę Plecak jogina Organizowane przez nas kursy i obozy znajdują uznanie u praktykujących Joga w Kaliszu Plecaki jogina Joga w Poznaniu Zwiększa się liczba zachorowań na dolegliwości kręgosłupowe, tym samym rośnie zapotrzebowanie na pomoce w postaci Poduszki zdrowotne Poduszka zdrowotna Jaśki Jasiek Przepaska relaksacyjna na oczy Przepaski relaksacyjne Umiejętne ich wykorzystanie w procesie rehabilitacji czy profilaktyki kręgosłupa przynosi pożądaną ulgę w cierpieniu każdemu, kto po nie sięga Joga w Katowicach Materac relaksacyjny przeciwdziała napięciom i przeciążeniom kręgosłupa Materace relaksacyjne Joga w Bydgoszczy Książki o jodze Kadzidełka Sprzęt do Jogi perfekcyjnie wykonany polecamy wyposażyć domowy kącik w podstawowe Akcesoria do Jogi Pomoce do jogi Wyposażenie do jogi bardzo często wykorzystujemy na organizowanych Kursy jogi Obozy jogi Zajęcia jogi Produkty w naszym Yoga Shop cechuje niska cena i specjalne upusty dla nauczycieli Joga sklep Polecamy doskonałe herbatki ajurwedyjskie Herbaty Yogi Tea Kostki z pianki Maty Zabuton Doradzamy jaki sprzęt należy zabrać na Warsztaty jogi Joga w Łodzi Joga kurs Wakacje zwykle upływają na wyjazdach i wypoczynku, polecamy czynny wypoczynek w ramach Joga obóz Joga w Białymstoku Nad bezpieczeństwem wykonywanych pozycji Joga ćwiczenia na zajęciach czuwa doświadczony nauczyciel Joga w Kłodzku Joga w Gorzowie Wielkopolskim Joga w Częstochowie Joga w Gliwicach Joga w Wałbrzychu Joga w Koszalinie Joga w Trójmieście