Portal Jogina
Sklep JoginaPrzewodnik po JodzeZajęcia JogiKursy i Obozy JogiGaleria tekstów o JodzeGaleria obrazów o Jodze

Dolnośląska Szkoła Jogi Tomasza Lisa w Jeleniej Górze   Joga surjanamaskar
Galeria tekstów starożytne teksty jogi

JOGA Hatha Joga Pradipika - rozdział IV

1. Niechaj pozdrowiony będzie Guru Siwa, który ma postać Nady- Binda- i Kali. Oddany mu Jogin osiąga stan wolności od Maji.

2. A teraz nazwę stany Samadhi, które zaprawdę są cudowne: one niszczą śmierć; one wiodą do wieczystej szczęśliwości; one wiodą ku najwyższemu szczęściu i roztopieniu w Brahmanie.

3 i 4. Radża -Joga, Samadhi, Unmani, Manonmani, nieśmiertelność, skupienie, Szunjasunja (pustka, a zarazem niepustka), Parama-Pada (stan najwyższy), Amanasaka (zatrzymanie działania umysłu), Adwaita (nicdwójnia) Niralamba (bez podpory), Niranjana (czysty), Dżiwanmukti (oswobodzenie), Sahajavastha (stan naturalny) i Turja -wszystko to określa tę samą rzecz.

5. Jak ziarnko soli rzucone w wodę, rozpuszcza i jednoczy sic z nią, podobnie zachodzi zjednoczenie umysłu z atmanem i ono zwie się Samadhi.

6. Kiedy znika Prana Manas, wtedy zjawia się stan harmonii. zwany Samadhi..

7. Ten stan równowagi powstaje dzięki zjednoczeniu Dżiwatmana z Paramatmanem, jak i przez odsunięcie wszelkich myśli.

8. Ten kto prawdziwie poznał wielkość Radża -Jogi. osiąga, dzięki łasce Guru, Dźnianę- Mukti, Sthiti i Siddhi.

9. Bez łaskawości Guru i bez obojętności wobec rozkoszy tego świata, dogłębne poznanie prawdy i stan Samadhi stają się całkowicie niemożliwe.

10. Kiedy Kundalini obudzona zostaje dzięki Asanom. Kumbhakom i Mudrom. Shunja Brahmarandhra wchłania Pranę.

11. Kiedy Kundalini się wzniesie i Jogin uwolniony jest z więzów Karmy, łatwo osiąga on stan Samadhi.

12. Kiedy Prana wstępuje Suszumna i umysł pogrąża się w Shunji (pustce), inteligentny Jogin zniszczy wszelką Karmę.

13. Chwała Ci, Amaro (Nieśmiertelny), który sprawił, że czas i Wszechświat zostały zdobyte!

14. Kiedy umysł sprowadzi się do stanu doskonałej równowagi, Prana wnika wtedy w Suszumnę i osiąga się Amaroli, Wadżroli i Sahadżoli.

15. Jakże posiąść można Dźnianę, jeśli żyje Prana, a umysł nie jest martwy? Kto sprawi, że wygaśnie Prana i umysł, ten osiągnie Mokszę.

16. Znając tajemną drogę, która prowadzi do Suszumny i wtłaczając tam oddech, musi Jogin, siadłszy na właściwym miejscu, zatrzymać oddech z Praną w Brahmarandhrze.

17. Powiada się. że słońce i księżyc rządzą dniem i nocą, a Suszumna pożera czas Oto tajemnica!

18. W ciele ludzkim jest 72.000 Nadich. Spośród nich. glówną jest Suszumna, ponieważ zawiera Sambhawi- Śakti, która daje Joginom błogość.

19. Ten., kto jest mistrzem w zatrzymywaniu oddechu i rozjaśnił swój ogień żołądkowy, powinien zbudzić Kundalini, aby weszła ona do Suszumny.

20. Kiedy Prana wnika w Suszumnę, daje to początek stanowi Manomnani. Inne środki, stosowane przez Jogina, są bezużytecznymi wysiłkami.

21. Ten, kto zatrzymuje także działanie umysłu. Kto opanował umysł, również opanował oddech.

22. Czittę, czyli umysł pobudzają do działania dwie rzeczy: Prana i Wisany (więzy karmiczne). Kiedy zamiera jedno z nich - zamiera i drugie.

23. Kiedy umysł jest wchłonięty, Prana jest powściągnięta, a gdy Prana jest powściągnięta, umysł jest wchłonięty.

24. Umysł i Pranę łączy to, co mleko i wodę. Kiedy jedno zostaje powściągnięte, z drugim stanie się to samo. Gdziekolwiek zatrzymuje się Prana, tam i umysł jest zatrzymany, a gdzie skieruje się umysł, tam podąża Prana.

25. Jeśli jedno jest powstrzymane, to samo dzieje się z drugim. Jeśli działa jedno, drugie też działać będzie Gdy nie będą powstrzymane, wszystkie Indrije (zmysły) pozostaną aktywne. Zatrzymanie umysłu i Prany pozwoli osiągnąć wyzwolenie.

26. Natura umysłu i Merkurego jest niestała. Gdy zostaną powściągnięte, cóż będzie niemożliwego na powierzchni tej Ziemi?

27. O, Parwati ! Pomniejszony do postaci stałej Merkury, z pomocą ziół i prany uciszonej dzięki Kumbhace, niszczą wszelkie choroby. Ich samozniszczenie sprawia, że chorzy żyją długie lata! pozwala unosić się w powietrzu.

28. Kiedy umysł jest nieruchomy, Prana także nieruchomieje. Z tego bierze się stałość nasienia, która zapewnia siłę i spokój. Dzięki temu ciało staje się krzepkie i zdrowe.

29. Umysł jest panem umysłu. Laja, czyli koncentracja, jest panem Prany i ten Laja zależy od Nady (dźwięków mistycznych serca).

30. Kiedy umysł jest skoncentrowany, wynika z tego stan zwany Mokszą; choć inni powiadają że tak nie jest. Na pewno jednak, kiedy Prana i Manas są wchłonięte, przychodzi nieopisana radość

31. Kto powstrzyma swoje wdechy i wydechy i obezwładni zmysły, kto sprawi, że ustanie działanie umysłu i zostaną uciszone emocje, ten osiągnie powodzenie w Laja - Jodze.

32. Kiedy ustają czynności umysłowe i fizyczne, przychodzi nieopisany stan Laji, którego doświadczyć może tylko sam Jogin.

33. Kiedy Driszti (percepcja umysłowa ) zostaje obezwładniona. Laja prowadzi bezpośrednio do Widji- który panuje nad pięcioma elementami. Wtedy dziesięć Indrijów, jak i Widja, który jest Dżnianaśakti żywych bytów, wypełniając stan Laji w Brahmanie.

34 Ludzie powiadają: "Laja , Laja ", ale cóż wreszcie jest Lają? Laja jest stanem, w którym przedmioty zmysłów zatracają się w przedmiocie kontemplowanym, w którym nie powracają pragnienia, ponieważ zostały odsunięte

35. Wedy, Śastry i Purany są jako wszetecznica i wszyscy ludzie dostęp do nich mają. Jednak Shambhawi-Mudra jest jako kobieta z dobrej rodziny, strzeżona zazdrośnie

36. Shambhawi - Mudra polega na całkowitym obezwładnianiu umysłu, kiedy wzrok utkwiony jest w jakim- kołwiek przedmiocie zewnętrznym. Tego strzeże się w tajemnicy w Wedach i w Śastrach.

37. Zaprawdę wtedy wykonuje się Shambhawi-Mudrę, gdy umysł i oddech Jogina zostały pochłonięte przez jakikolwiek przedmiot zewnętrzny, gdy Jego oczy. zajęte widzeniem rzeczy zewnętrznych, pozostają nieruchome. Kiedy, dzięki łasce Guru. stan ten zostanie osiągnięty, żyje Jogin w oświecającym stanie Shambhu, który następuje po Szunjaszunji.

38. Shambhawi i Kheczari - Mudra różnią się jedynie pozycją oczu i miejscami, ku którym kieruje się umysł. Są jednak tą samą rzeczą, gdy idzie o rezultat. Oba wiodą do stanu szczęśliwości, absolutnej świadomości, dzięki koncentracji umysłu w atmanie.

39. Unosząc lekko brwi, skieruj źrenice ku światłu. Pozostań w pozycji odpowiedniej dla Shambhawi - Mudry. Jest to źródłem Unmani-Awasthy.

40. Jedni pomieszani są niecnymi obietnicami Śastrów i Tantrów inni przez Weda-Karmy, a jeszcze inni przez logikę - jednak żaden z nich nie pojął wartości Umnani - Awasthy, co pozwala przebyć ocean istnienia.

41. Z oczami utkwionymi w czubku nosa, z nieruchomym umysłem z Słońcem i Księżyccm bezwładnymi, osiąga Jogin stan, w którym doświadcza prawdy w postaci Jaśniejącego światła, co jest źródłem wszystkich rzeczy i najwyższym celem do osiągnięcia. Czego wznioślejszego oczekiwać można?

42. Nie adoruj Atmana dniem i nocą. Ominięcie nocy i dnia jest tym, co czcić należy.

43. Kiedy Prana przechodzi swobodnie przez prawą i lewą Nadi, pomiędzy brwiami, Kheczari-Mudra staje się doskonały.

44. Gdy Pranawaju, który daje życie Szunji, istniejącemu pomiędzy Idą i Pingalą, zostanie wchłonięty -Kheczari-Mudra nieruchomieje w Nadi Suszumnie. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to pewna metoda.

45. Pomiędzy Idą i Pingalą istnieje skupisko Akaszy - Charków. Praktykowany tam mudra zwie się Kheczari -Mudrą.

46. Kheczari-Mudra, który sprawia, że z Księżyca płynie strumień nektaru, ceniony jest wielce przez Boga Śiwę. Nie ma drugiego jak Suszumna, który jest najlepszym z Nadich. W nim zatrzymuje się nektar, kiedy język zwrócony jest ku górze, naciskając wklęsłość podniebienia.

47. Kiedy Suszumna przenikana jest (Kundalini), przez powstrzymanie Prany (oddechu), następuje Kheczari-Mudra. Dzięki częstej praktyce tego Mudry, Unmani przychodzi łatwo.

48. Pomiędzy brwiami znajduje sic tron Śiwy, na którym skupia się umysł. Znane to jest jako stan świadomości Turji. Praktykujący tego Mudrę nie zazna śmierci.

49. Musi Jogin praktykować Kheczari - Mudrę, póki nie wejdzie w Samadhi. Kto osiąga ten stan, nie ulęknie się śmierci.

50. Kiedy umysł znieruchomieje bez żadnej pomocy, nie należy myśleć o niczym. Wtedy staje się jako dzban przepełniony Akaszą.

51. Kiedy ustaje zewnętrzny oddech, również oddech wewnętrzny zostaje wchłonięty; nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego. Prana nieruchomieje potem w Brahmarandhrze wraz z umysłem.

52. Jeśli dzień i noc praktykować zatrzymanie Prany w Suszumnie, po pewnym czasie Prana staje się bezwładna, a umysł naturalnie zmierza do tego samego.

53. Należy uzdrowić ciało, od głowy do stóp, strumieniem nektaru, który płynie z Księżyca. Piękne wtedy stanie się ciało, a jego siła i wartość będą wielkie.

54. Z umysłem w Śakti (Kundalini) i z Śakti w umyśle - zjednocz je poprzez kontemplację. Pobudzając Śakti, patrz ku umysłowi z Antahkaraną i uczyń z najwyższego stan przedmiot Dhjany.

55. Umieść Atmana w środku Akaszy i Akaszę w środku Atmana. Ograniczając wszystko do postaci Akaszy, nie myśl o niczym.

56. Jogin w Samadhi staje się próżny wewnętrznie i zewnętrznie, jako dzban Akaszy. Jest również jako dzban na dnie oceanu, pełny od wewnątrz i zewnątrz.

57. Nie należy myśleć o niczym z zewnętrznej natury, trzeba też wyrzec się własnych myśli. Należy zaniechać wszelkich myśli konkretnych i abstrakcyjnych.

58. Zewnętrzny Wszechświat stworzony Jest przez nasze myśli, podobnie jak świat subiektywny. Porzucając trwałości tego stworzenia i koncentrując umysł na tym. co nie ulega żadnej przemianie - o, Ramo! osiąga się pokój trwały i pewny.

59. Kiedy umysł jest skupiony w Atmani, jednoczy się z nim. Jak kamfora z płomieniem i sól z wodą.

60. To wszystko, co widziane jest i odczuwane, zwane jest "znanym", a zdolność poznawania zwie się "umysłem". Kiedy znane i poznające zginą, nie ma więcej dwoistości.

61. Rzeczy ożywione i nieożywione odbierane są przez umysł. Gdy umysł zagubi siew Unmani (Turji), dwoistość już nie zaistnieje.

62. Kiedy wszystkie przedmioty postrzegania zostaną porzucone, uzyskuje umysł naturę Satczitanandy. Gdy umysł sprowadzony jest do tego stanu, pojawia się stan Kaiwalji i Jogin przemienia się w tę sama naturę co niedwoisty Atman.

63. Oto są różne środki do osiągnięcia Samadhi, opisane przez wielkich mistrzów, na podstawie ich własnych doświadczeń.

64. Chwała Suszumnie, Kundalini, strumieniom nektaru płynącemu z Księżyca, Manonmani (Turja Avastha) i Wielkiej Czit-Śakti!

65. Przystąpię teraz do opisywania praktyki Nady, zastrzeżonej przez Gorakszanathę, i którą potwierdzili też ci niezdatni, którzy urzeczywistnili prawdę, a Śastrów nie studiowali.

66. Adinatha, Pan Śiwa, polecił odosobnienie dla osiągnięcia Laji, wierzę zatem, że praktyka Nady jest najlepszą ze wszystkich.

67. Siedząc w pozycji Muktasana i wykonując Sambhawi - Mudrę, powinien Jogin nasłuchiwać, w skupieniu umysłu, dźwięków wewnętrznych - one słyszane są w prawym uchu.

68. Zamknij uszy, nos, oczy i usta. Wtedy jeden jasny, daleki dźwięk słyszany jest w Suszumnie.

69. We wszystkich praktykach jogowskich są cztery stopnie : Arambha, Gatha, Pariaczaja i Nispatti.

70. W pierwszym stopniu (Arambhawastha), kiedy Brahma - Grauthi (splot Nadich w Czakrze Anahata) jest rozdzielany, słyszy się różne słodkie dźwięki, podobne do dzwonienia kryształowych wisiorów. Wnikają one w Akaszę, do serca, do Czakry Anahata, który znajduje się na środku piersi.

71. Kiedy dźwięk zaczyna być słyszany w Szunji, jako słodka melodia, Jogin jest wolny od wszelkich dolegliwości i serce jego wypełnia Prana.

72. W dnigim stopniu (Ghatawastha) Prana jednoczy się z Nadą i wchodzi do Czakry Wisiuddha. Wtedy trwa Jogin nieruchomo w Asanach, jego intelekt ożywia się i upodabnia do Dewów.

73. Kiedy Visznu-Granthi, który znajduje się w gardle, przenika Prana, jest to znak, że Brahmarandhra nie zwleka. W Ali - Szunji co jest nazwą miejsca w gardle, słyszy się mieszaninę różnych dźwięków, jak tamborka na czajniku z wrzącą wodą.

74. W trzecim stopniu (Pariczajawastha) wyłania się dźwięk podobny do Mardali (rodzaju bębna), który słyszany jest w ośrodku położonym pomiędzy brwiami. Wtedy Prana zmierza.do Maha-Szunji, siedliska wszystkich Siddhi.

75. Osiągnąwszy ten słodki stan umysłu, doznaje Jogin szczęśliwości, płynącej z urzeczywistnienia jego Atmana. Wyzwala się ze wszystkich wad, cierpień, starości, chorób, głodu.

76. Po odejściu do Rudra - Granthi, znajdującego się w Czakrze Adżni, Prana kieruje się do siedliska Iśwary. Jest to zaczątek czwartego stopnia (Nispatti), w którym rozróżniane są dźwięki fletu i lutni.

77. Kiedy umysł jednoczy się z przedmiotem koncentracji, stan taki zwie się Radża - Jogą. Będąc mistrzem tworzenia i niszczenia, upodabnia się Jogin do Iśwary.

78. Laja, ale nie Mukti - w tym jest nieustająca szczęśliwość. Szczęśliwość pochodzącą z Laji, osiągnąć można tylko dzięki praktyce Radża - Jogi.

79. Wielu jest jedynie Hatha-Joginami, bez znajomości Radża -Jogi. Uznaj ich za prostych praktykantów, którzy nie zbierają owocu swoich trudów.

80. Wierzę, ze kontemplacja w miejscu pomiędzy brwiami jest najlepszym środkiem do osiągnięcia Unmani (Turji) w krótkim czasie. Dla debilnych umysłów jest to najprostszy sposób osiągnięcia Radża-Jogi. Stan Laji, który wyłania się z Nady, daje natychmiastowe doświadczenie.

81. Jogini, którzy osiągają Samadhi, dzięki koncentracji w Nadzie, doświadczają w swych sercach nieopisanej radości. Tylko Guranatha ma sposobność ją poznać.

82. Człowiek kontemplujący, Muni, zamknąwszy uszy palcami, winien skupić swą uwagę na Anahacie. dźwięku słyszanym od środka, aż osiągnie stan Turiji.

83. Słuchanie tego dźwięku rozprasza stopniowo dźwięki zewnętrzne. Osiągając stałość umysłu, Jogin będzie szczęśliwy po dniach piętnastu.

84. W czasie początkowych etapów praktyki rozpoznawane są różne dźwięki. Jednak w miarę postępów, stają się one coraz bardziej subtelne.

85. Na początku dźwięki przypominają odgłosy oceanu, burzy, tamborka, czajnika i bębna, potem upodabnia się do dźwięków Mardali, muszli, dzwonu i rogu.

86, Na koniec przypominają dźwięki dzwonu, fletów, klaskanie, lub bzyczenic pszczół. Rozróżniane są wtedy rozmaite dźwięki serca.

87. Kiedy dają się słyszeć głośne dźwięki burzy lub tamborka, czajnika, powinien praktykujący skupić uwagę na dźwiękach bardziej subtelnych.

88. Należy odwrócić uwagę od dźwięków najgłośniejszych ku najdelikatniejszym, nie pozwalając, ażeby uwaga skierowała sic w tym czasie do przedmiotów zewnętrznych.

89. Umysł koncentruje się w Nadzie, ku której zmierza od początku, aby wreszcie połączyć się z własnym Nadą.

90. Podobnie jak pszczoła, przy zbieraniu nektaru z kwiatów, nie pamięta o aromacie, także umysł wchłonięty przez Nadę nie może zważać na przedmioty przyjemne.

91. Żelazne ostrze Nady może skutecznie powstrzymać umysł, który podobny jest do rozjuszonego słonia, krążącego po miłym ogrodzie przedmiotów zmysłowych.

92. Kiedy pozbawiony swej niestałej natury, umysł skrępowany jest więzami Nady, osiąga wtedy stan ostatecznej koncentracji i trwa w spokoju, niczym maleńki ptak, który stracił swoje skrzydła.

93. Jogin pragnący osiągnąć mądrość Jogi, musi zaniechać wszelkich myśli i w uważnym skupieniu umysłu praktykować Nada - Laję.

94. Nie ma drugiej rzeczy, jak sidła dla ujarzmienia łani. Nada zabija umysł.

95. Nie ma drugiej rzeczy, jak w stajni, aby zapobiec ucieczce koni. Dlatego musi Jogin codziennie praktykować koncentrację w Nadzie.

96. Merkury, spalając się pod działaniem siarki, utrwala się i traci swą aktywną naturę. Podobnie umysł chroniony jest przez działanie Nady. który łączy go z wszechmocnym Brahmanem.

97. Kiedy umysł pozostaje nieświadomy, jest jako wąż, który nie uciekając, słucha dźwięków muzyki.

99. Kiedy Antahkarana, podobny do łani zwabionej dźwiękiem dzwoneczków, staje się nieruchomy, zręczny łucznik może go zabić.

100. Cała światłość Czaitanji (absolutnej Świadomości) zawarta jest w dźwięku pochodzącym z Czakry Anahata. Antahkrana (osobowość) jednoczy się z Czaitanją. Kiedy umysł wchłonięty jest przez Parawairagję, traci on wszelkie odmiany i staje się myślą abstrakcyjną. Jest to Swarupa wszechmocnego Atmana, wolny od wszelkicli Upadhi, postrzeganych przez Joginów.

101. Obraz Akaszi istnieje, póki odbierany jest dźwięk. Brak dźwięku zwie się Parabrahmanem lub Paramatmanem.

102. Tym co chce być słyszane w postaci dźwięku, jest wyłącznie Śakti. Stan Laji Tattwów jest tym, w którym kształty nie istnieją. Jest to Parameśvara.

103. Wszelkie praktyki Hatha - Jogi służą jedynie do osiągnięcia Radża-Jogi. Człowiek doskonały w Radża - Jodze nie lęka się śmierci.

104. Czitta jest nasieniem. Pranajama jest ziemią i Wairagja jest wodą. Z tymi trzema Kalpa-Wriksza i Unmani powstają szybko.

105. Ciągła praktyka Nady gładzi wszelkie grzechy. Umysł i Prana zostają wchłonięte w Niranajanę.

106. W czasie Unmani - Awasthy ciało staje się jak kłoda drewna. Jogin nie słyszy już dźwięków muszli czy dzwonu.

107. Jogin uwolniony z wszelkich Awasthów, nie będąc niepokojony przez żadną myśl, staje się jako trup Bez najmniejszej wątpliwości będzie on Muktą, wyzwolonym już w tym życiu.

108. Jogin w Samadhi nie może być zniszczony przez śmierć, ani skażony dobrą lub złą Karmą, ani niepokojony tym co zwróci się przeciw niemu, nawet przez najpotężniejsze czary.

109. Jogin w Samadhi nie czuje ani zapachów, ani smaku, ani tętna, ani dźwięków, ani kształtów, ani kolorów, nie zna siebie i innych.

110. Jogin zwany będzie Dżiwanmuktą, gdy jego Czitta nie jest uśpiona ni zbudzona, gdy staje się wolny od Smriti (pamięci) i Wismriti (zapomnienia) i kiedy nie będzie żywy ani martwy.

111. Jogin w Samadhi nie czuje ciepła, zimna, ani bólu, ani radości, ani ambicji, ani niedoli.

112. Zaprawdę ten jest Muktą, kto ze wszystkimi jasnymi i bezchmurnymi Indrijami i Antahkaranami trwa w - Turija - Awastha jak uśpiony, bez wdechów i wydechów.

113. Jogina w Samadhi nie zranią wszelkie Śastry,(oręża), świat cały go nie zmoże i nie straszne dlań moce Mantrów i Tantrów.

114. Kiedy Prana nie wchodzi w Suszumnę, aby wniknąć do Brahmarandhry, kiedy Bindu (nasienie) nie pozostaje nieruchome przy zatrzymaniu oddechu, kiedy Czitta nie ma tej samej natury co przedmiot kontemplowany w czasie Dhyany: Ci co rozprawiają o Dhyanie, są jeno rajfurami niegodnymi uwagi.

KONIEC

Tłumaczenie z "Hatha-Yoga Pradipika" Caio Mirandy na język polski na podstawie przekładu hiszpańskiego dokonanego przez E. Alta - ZŁJ - 1972

 

Hatha Joga Pradipika rozdział III dalej W POSZUKIWANIU UKRYTEGO JĘZYKA JOGI

Powrót do początku


Yoga Shop JOGA Sklep


Yoga ShopOferta dla Nauczycieli JOGI
Szkoły jogi

Warszawa, Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Jelenia Góra, Opole, Kalisz, Katowice, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Łódź, Zielona Góra, Zakopane, Toruń, Tarnów, Świnoujście, Świebodzin, Świdnica, Legnica, Sopot, Puławy, Płock, Podkowa leśna, Otwock, Magdalenka, Kościelna Wieś, Kłodzko, Józefów, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Ciechocinek, Chełm, Białystok, Bartoszyce, Czechowice Dziedzice, Gliwice, Świdnica, Legnica, Konin, Koszalin, Lidzbark Warmiński, Mława, Mysłowice, Nowy Targ, Opoczno, Pleszew, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Rzeszów, Swarzędz, Tychy, Wadowice, Wałbrzych, Złotów

Artykuły o Jodze

Czym jest joga?
Czym jest asana?
Filozofia jogi
Dlaczego zajmujemy się jogą?
Wydobywanie symboliki pozycji góry
Uzdrawiająca Medytacja
Joga dla nadgiętkich
Poszukiwanie ukrytego języka jogi
Joga - doskonały system oparty na humanizmie
Starożytne teksty - Hatha Joga Pradipika
Medyczne aspekty jogi
Joga a zdrowie
System energetyczny w jodze
Charakterystyka i symbolika głównych czakr
Czy joga jest dobra dla kobiet?
Menstruacja
Ciąża
Menopauza
Pranajama
Rodzaje i efekty pranajam
Drzewo Asztanga Jogi - schematyczne ujęcie filozofii jogi

Serwis dostępny również
pod adresami:
jogin.pl
jogaszkola.republika.pl

Joga Iyengara

Wszystko do JOGI

Produkujemy i sprzedajemy od 1990 roku Maty do Jogi. Od dawna Mata do Jogi towarzyszyła praktyce jogi wykorzystywana w różnych szkołach Joga w Jeleniej Górze Ośrodki medytacyjne Maty do medytacji posiadają jako standardowe wyposażenie swojego Centrum Joga w Warszawie to centrum JOGI w Polsce działają tam liczne szkoły i ośrodki skupiające ćwiczących jogę. Mata do medytacji to niezbędne wyposażenie jogina Joga w Zielonej Górze Specjalizujemy się w produkcji sprzętu do jogi, medytacji oraz rehabilitacji kręgosłupa, wszystkie Poduszki do medytacji oraz Poduszka do medytacji wypełniona jest łuska gryczana. Joga we Wrocławiu to Stolica Jogi Dolnego Śląska Poduszka Zafu oraz Bolstery do jogi wykonujemy samodzielnie z naturalnych surowców bawełnianych i lnianych Bolster do jogi Joga w Szczecinie Dzięki użyciu najlepszych materiałów do wykonania Wałki do jogi Wałek do jogi Bolster wałek okrągły Bolster wałek płaski Bolster wałek pod szyję nasze produkty cechuje najwyższa jakość oraz trwałość Joga w Krakowie słynie ze wspaniałych nauczycieli wykorzystujących liczne pomoce i akcesoria do jogi takie jak Kostki do jogi Joga w Opolu Kostka do jogi Pianki do jogi Pianka do jogi Kostka z korka Liczne Ośrodki Joga w Gdańsku posiadają na swoim wyposażeniu produkowany przez nas sprzęt do jogi Kostki z korka Paski do jogi Joga w Gdyni Niezwykła precyzja większości asan wymaga w początkowej fazie wykorzystania wielu pomocy niezbędnych do prawidłowego wykonania pozycji jak i zachowania właściwego bezpieczeństwa Pasek do jogi Pokrowce na maty Joga w Lublinie Pokrowiec na matę Plecak jogina Organizowane przez nas kursy i obozy znajdują uznanie u praktykujących Joga w Kaliszu Plecaki jogina Joga w Poznaniu Zwiększa się liczba zachorowań na dolegliwości kręgosłupowe, tym samym rośnie zapotrzebowanie na pomoce w postaci Poduszki zdrowotne Poduszka zdrowotna Jaśki Jasiek Przepaska relaksacyjna na oczy Przepaski relaksacyjne Umiejętne ich wykorzystanie w procesie rehabilitacji czy profilaktyki kręgosłupa przynosi pożądaną ulgę w cierpieniu każdemu, kto po nie sięga Joga w Katowicach Materac relaksacyjny przeciwdziała napięciom i przeciążeniom kręgosłupa Materace relaksacyjne Joga w Bydgoszczy Książki o jodze Kadzidełka Sprzęt do Jogi perfekcyjnie wykonany polecamy wyposażyć domowy kącik w podstawowe Akcesoria do Jogi Pomoce do jogi Wyposażenie do jogi bardzo często wykorzystujemy na organizowanych Kursy jogi Obozy jogi Zajęcia jogi Produkty w naszym Yoga Shop cechuje niska cena i specjalne upusty dla nauczycieli Joga sklep Polecamy doskonałe herbatki ajurwedyjskie Herbaty Yogi Tea Kostki z pianki Maty Zabuton Doradzamy jaki sprzęt należy zabrać na Warsztaty jogi Joga w Łodzi Joga kurs Wakacje zwykle upływają na wyjazdach i wypoczynku, polecamy czynny wypoczynek w ramach Joga obóz Joga w Białymstoku Nad bezpieczeństwem wykonywanych pozycji Joga ćwiczenia na zajęciach czuwa doświadczony nauczyciel Joga w Kłodzku Joga w Gorzowie Wielkopolskim Joga w Częstochowie Joga w Gliwicach Joga w Wałbrzychu Joga w Koszalinie Joga w Trójmieście