Portal Jogina
Sklep JoginaPrzewodnik po JodzeZajęcia JogiKursy i Obozy JogiGaleria tekstów o JodzeGaleria obrazów o Jodze

Dolnośląska Szkoła Jogi Tomasza Lisa w Jeleniej Górze   Joga surjanamaskar
Galeria tekstów starożytne teksty jogi

JOGA Hatha Joga Pradipika - rozdział II

1. Jogin, który udoskonalił się w Asanach, powinien praktykować Pranajamę według wskazówek Guru, powściągając zmysły i przestrzegając pożywnej i umiarkowanej diety.

2. Kiedy oddech jest nieregularny, również umysł okazuje się niestały, jednak spokojny oddech daje spokój umysłu i Jogin żyje długie lata. Trzeba zatem kontrolować oddychanie.

3. Powiadają, że człowiek żyje dotąd, póki oddech przebywa w jego ciele. Kiedy oddech ustaje, człowiek umiera. Trzeba zatem praktykować Pranajamę.

4. Jeśli Nadi pełne są nieczystości, oddech nie może wniknąć do Nadi-Suszumna. Nie osiąga się wtedy celu i nie dochodzi do Unmani-Awastha .

5. Kiedy wszystkie Nadi, które pełne jeszcze są nieczystości, zostaną oczyszczone, Jogin może z powodzeniem praktykować Pranajamę.

6. A zatem, należy praktykować Pranajamę z umysłem czystym, w którym przeważają elementy Sattwy, aby Nadi-Suszumnę uwolnić od nieczystości.

7. W pozycji Padmasana winien Jogin wdychać Prane Idą, czyli przez lewe nozdrze i zatrzymać oddech, aby potem wydychać Pingalą, czyli prawym nozdrzem.

8. "Wdychając ponownie Pranę Pingalą, należy wykonać Kumbhakę. Jak to opisano w księgach, i wydychać powoli Idą.

9. Należy wykonywać Purakę tym samym nozdrzem, co poprzednio. Reczakę i zatrzymując jak najdłużej oddech, należy wydychać powoli powietrze; nigdy w pośpiechu.

10. Wdychaj Pranę Idą i wydychaj przez Pingalę. Ponownie wdychaj Pingalą, zatrzymując oddech jak najdłużej i wydychaj Idą. Jogin, który doskonali się w Jamach, praktykując Pranajamę przez lewe i prawe nozdrze, oczyści swoje Nadi nie dłużej jak w trzy miesiące.

11. Należy wykonywać Kumbhakę cztery razy dziennie: z samego rana, w południe, po południu i wieczorem, póki nie wzmoże się jej do 80-ciu.

12. W pierwszym stadium ciało poci się, w drugim przenika je drżenie, w najwyższym stadium Prana zmierza do Brahmarandhry. Tak należy praktykować Pranajamę.

13. Silnie wcieraj pot, który pokrył ciało. Daje to wytrzymałość i lekkość całego organizmu.

14. W początkowych etapach należy spożywać posiłek lekki i wymieszany z mlekiem. Potem jednak nie trzeba już stosować takich ograniczeń.

15. Podobnie jak stopniowo oswajamy lwy, słonie i tygrysy, tak samo musimy opanowywać Pranę. W przeciwnym razie zabija ona praktykującego.

16. Dzięki praktykowaniu Pranajamy, uwolnić się można od wszelkich chorób. Błędna praktyka Jogi czyni Jogina podatnym na wszelkie dolegliwości.

17. Nieodpowiednia praktyka Pranajamy, powoduje zakłócenie oddechu i jest przyczyną kaszlu, astmy, bólu głowy, oczu i uszu, a także innych dolegliwości.

18. Należy ostrożnie pogłębiać wdech i podobnie wydech oraz uważnie zatrzymywać oddech. W taki sposób pozyskuje się Siddhi.

19. Wyraźne oznaki świadczą o oczyszczeniu Nadich, a ciało staje się smukłe i lśniące.

20. Kiedy Nadi zostaną oczyszczone, oddech zatrzymać można na dłuższy czas; pobudzony jest ogień żołądkowy; słyszy się Nadę i Jogin uzyskuje doskonałe zdrowie.

21. Kiedy ciało jest słabowite i flegmatyczne, należy najpierw zastosować sześć zabiegów.

22. Tymi sześcioma zabiegami są: Dhauti, Wasti, Neti, Trataka, Nauli i Kapalabhati.

23. Zabiegi te oczyszczają ciało i muszą być zachowane w tajemnicy, ponieważ dają cudowne wyniki. Są one wysoko cenione przez wielkich Joginów.

24. Weź czysty pasek tkaniny szeroki na 4 palce i długi na 15 piędzi i powoli połykaj, zgodnie ze wskazówkami Guru.

25. Wyciągnij go na zewnątrz. Zwie się to Dhauti i leczy astmę, Pliham, trąd i inne choroby wywołane flegmą.

26. Usiądź w naczyniu z wodą, zanurzony po pępek, lokując ciało na podeszwach stóp, pośladkami na piętach. Wprowadź małą rurkę bambusową do odbytnicy.

27. Następnie zwieraj odbytnicę, tłocząc wodę do środka i wymieszaj ją dobrze w żołądku; potem wydal na zewnątrz. Jest to Vasti. Leczy Gulmę i Pliham, puchlinę wodną i inne dolegliwości powstające z nadmiaru gazów, żółci i flegmy.

28. Jeżeli Vasti praktykuje się należycie, oczyszczone zostają Dhatu, Indrija i Antahkarana. Ciało staje się lśniące, wzmaga się siła trawienia i usunięte zostają wady organizmu.

29. Do Jednego z otworów nosowych wprowadź cienką nić, długą na dwanaście palców i wyciągnij ustami. Jest to Neti.

30. Oczyszcza to mózg i wzmaga widzenie. Leczy też dolegliwości występujące powyżej ramion.

31. Mając umysł skoncentrowany, bez mrugania powiekami, unieruchom spojrzenie i wytrwaj dotąd, póki łzy nie napłyną do oczu. Gurowie zwą to Trataka.

32. Trataka leczy wszelkie dolegliwości oczu. Tajemnicy tej również strzec należy jak skarbu.

33. Z głową pochyloną do przodu należy przesuwać kiszki w lewo i w prawo. Siddhowie nazywają to Nauli.

34. Nauili jest najważniejszą praktyką Hatha-Jogi. Zapobiega słabości ognia żołądkowego, wzmaga siłę trawienia, powoduje przyjemne doznania i usuwa wszelkie choroby.

35. Wykonuj szybko Reczakę i Purakę, naśladując działanie miechów kowalskich. Zwane to jest Kapalabhati i usuwa wszelkie choroby flegmy.

36. Następnie, uwolniwszy się z otyłości i flegmy, dzięki wykonywaniu sześciu przedstawionych powyżej ćwiczeń, łatwo już będzie praktykować Pranajamę.

37. Niektórzy nauczyciele powiadają że wszelkie nieczystości Nadich usuwane są dzięki Pranajamie, nie wymagając żadnej innej praktyki.

38. Zwierając odbytnicę, wznoś Apanę do gardła i zwymiotuj całą zawartość żołądka. Zabieg ten, dający stopniowo opanowanie Nadi-Czakr, zwany jest Gajekarani.

39. Brahman i Bogowie, poświęcając się praktyce Pranajamy, uwolnili się od lęku przed śmiercią. Trzeba zatem praktykować Pranajamę.

40. Kiedy oddech jest zatrzymany, umysł jest pewny i nieruchomy, zaś gdy spojrzenie skierowane jest do punktu pomiędzy brwiami, po cóż mamy obawiać się śmierci ?

41. Kiedy Nadi-Czakry oczyszczone zostają dzięki stałej praktyce Pranajamy, oddech łatwo wnika do Suszumny.

42. Umysł jest nieruchomy, gdy oddech przechodzi Suszumną. Taka stałość umysłu zwana Jest Unmani-Awastha.

43. Dla osiągnięcia jej mędrcy praktykują różne sposoby Kumbhak. Dzięki tej praktyce pozyskuje się różne Siddhi.

44. Jest siedem Kumbhak, a mianowicie: Surjabhedana, Udżdżaji, Sitkari, Sitali, Bramari, Murecza i Piawini.

45. Po zakończeniu Puraki należy praktykować Dżalandhara-Bandhę. Po ukończeniu Kumbhaki i zaczynając Reczakę, trzeba praktykować Uddijana-Bandhę.

46. Ściskając gardło i odbytnicę, sprawia się, że oddech przebiega Suszumnę i pochłaniany jest do środka przez tylną część pępka.

47. Zwierając odbytnicę ku górze i spychając Pranę od gardła w dół, Jogin przemienia się w szesnastoletniego młodzieńca i na zawsze uwalnia od starości.

48. Siedząc wygodnie, w łatwej Asanie, winien Jogin wdychać powoli przez prawą Nadi, czyli Pingalę.

49. Powinien wykonywać Kumbhakę, póki nie poczuje, że Prana przenika całe jego ciało, od głowy do stóp. Potem powinien wydychać powoli przez prawe nozdrze.

50. Ta Surjabhedana-Kumbhaka musi być wykonywana wiele razy, ponieważ oczyszcza mózg i niszczy robaki jelitowe, usuwając dolegliwości spowodowane nadmiarem gazów.

51. Zamknąwszy usta, wdychaj powietrze przez nozdrza, póki powietrze szumiąc nie wypełni przestrzeni pomiędzy gardłem i sercem.

52. Wykonaj Kumbhakę jak poprzednio, wydychając przez lewe nozdrze. Zwie się to Udżdżaji; wykonuje się chodząc lub siedząc. Usuwa wszelkie dolegliwości Nadi i Dhatu i leczy puchlinę wodną

53. Ułożywszy język pomiędzy wargami i wdychając ze świstem przez usta, należy wykonać Purakę i następnie Reczakę nozdrzami. Nazywane to jest Sitkari. Powtarzając to, przemieniasz się w drugiego boga piękna.

54. Ten, kto tak czyni, budzi zachwyt kobiet i staje się zdolny do działania i niedziałania, nie odczuwa głodu, pragnienia, ani słabości.

55. Dzięki tej praktyce osiąga siłę fizyczną i przewodzi Joginom; staje się wolnym od każdej szkody.

56. Wysunąwszy język nieco poza wargi, powinien Jogin wdychać Pranę i po wykonaniu Kumbhaki, wydychać przez nozdrza.

57. Kumbhaka ta, zwana Sitali, niszczy Gulmę, Pliham i inne dolegliwości, podobnie jak gorączkę, choroby żółci, głód, pragnienie i skutki jadu oraz ukąszeń wężów.

58. Ułóż stopy na przeciwległych udach. Jest to Padmasana. Usuwa wszelkie dolegliwości.

59. W pozycji tej należy zamknąć usta, wydychając przez nozdrza, aż poczuje się ucisk w sercu, gardle i w mózgu.

60. Potem należy wdychać, aż powietrze dotrze do serca, trzymając w tym czasie ciało i głowę wyprostowane .

61. Ponownie należy wdychać i wydychać, jak zostało opisane powyżej. Powtarza się to wiele razy, podobnie, jak kowal, co porusza miechy.

62. Należy utrzymać stały ruch Prany w ciele. Kiedy się zmęczy, powinien wydychać przez prawe nozdrze.

63. Kiedy powietrze szybko wypełnia żołądek, należy ścisnąć nos kciukiem, palcem serdecznym i małym.

64. Po wykonaniu Kumbhaki według wskazań, należy wydychać przez lewe nozdrze. Usuwa to choroby spowodowane nadmiarem gazów, żółci, flegmy i wzmaga ogień trawienny w ciele.

65. Podnosi to szybko Kundalini. Oczyszcza znacznie Nadi, sprawia przyjemność i jest najlepszą pomiędzy Kumbhakami. Usuwa flegmę, która znajduje się w gardle Suszumny.

66. Bhastrika - Kumbhaka powinna być szczególnie praktykowana ponieważ umożliwia powietrzu przedostanie się przez trzy Granthi, które mocno tkwią w Suszumnie.

67. Wdychaj szybko, wydając dźwięk pszczoły. Wydychając potem i naśladując podobny dźwięk, wykonaj Kumbhakę. Wielcy Jogini odczuwają w sercu przy tej praktyce, nieopisane szczęście. Jest to Bramari.

68. Po zakończeniu Puraki praktykuj Dżalandhara-Bandhę, wydychając powoli powietrze. Jest to Murcza-Kumbhaka, która prowadzi umysł do stanu całkowitego odprężenia i sprawia przyjemność.

69. Mając płuca całkowicie wypełnione powietrzem, aż się zupełnie rozszerzą, Jogin porusza się na powierzchni głębokich wód, niczym liść lotosu. Jest to Plawini.

70. Są trzy odmiany Pranajamy: Reczaka-Pranajama, Puruka-Pranajama i Kumbhaka.

71. Póki nie dojdzie się do Kewala-Kumbhaki, która polega na zatrzymaniu powietrza w Purace i Reczace, należy praktykować Sahita-Kumbhakę.

72. Ten rodzaj Pranajamy zwie się Kewala-Kumbhaka.

73. Kiedy Kumbhaka ta będzie ściągnięta bez żadnej Reczaki czy Puraki, nie ma nic takiego, czego nieosiągnąłby Jogin w trzech światach. Może on, dzięki tej Kumbhace, zatrzymać swój oddech tak długo, jak zechce.

74. Osiąga on stopień Radża-Jogi. Dzięki tej Kumbhace budzona jest Kundalini i gdy wznosi się ona. Suszumna uwolniona zostaje ze wszystkich przeszkód. Osiągaj tedy doskonałość w Hatha-Jodze.

75. Nie można osiągnąć doskonałości w Radża-Jodze bez Hatha-Jogi i na odwrót. Należy więc praktykować obie, póki nie osiągnie się doskonałości w Radża-Jodze.

76. Po zakończeniu Kumbhaki należy odsunąć umysł od wszelkich przedmiotów. Postępując tak, osiąga się stopień Radża-Jogina.

77. Oznaki doskonałości w Hatha-Jodze są następujące: Ciało staje się długie i smukłe, głos przekonywujący, dźwięki wewnętrzne są doskonale słyszalne, oczy stają się jasne i pełne blasku, ciało uwalnia się od wszelkich dolegliwości, płyn nasienny jest skoncentrowany, ogień trawienny wzmożony i Nadi zostają oczyszczone.

 

Hatha Joga Pradipika rozdział I dalej Hatha Joga Pradipika rozdział II

Powrót do początku


Yoga Shop JOGA Sklep


Yoga ShopOferta dla Nauczycieli JOGI
Szkoły jogi

Warszawa, Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Jelenia Góra, Opole, Kalisz, Katowice, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Łódź, Zielona Góra, Zakopane, Toruń, Tarnów, Świnoujście, Świebodzin, Świdnica, Legnica, Sopot, Puławy, Płock, Podkowa leśna, Otwock, Magdalenka, Kościelna Wieś, Kłodzko, Józefów, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Ciechocinek, Chełm, Białystok, Bartoszyce, Czechowice Dziedzice, Gliwice, Świdnica, Legnica, Konin, Koszalin, Lidzbark Warmiński, Mława, Mysłowice, Nowy Targ, Opoczno, Pleszew, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Rzeszów, Swarzędz, Tychy, Wadowice, Wałbrzych, Złotów

Artykuły o Jodze

Czym jest joga?
Czym jest asana?
Filozofia jogi
Dlaczego zajmujemy się jogą?
Wydobywanie symboliki pozycji góry
Uzdrawiająca Medytacja
Joga dla nadgiętkich
Poszukiwanie ukrytego języka jogi
Joga - doskonały system oparty na humanizmie
Starożytne teksty - Hatha Joga Pradipika
Medyczne aspekty jogi
Joga a zdrowie
System energetyczny w jodze
Charakterystyka i symbolika głównych czakr
Czy joga jest dobra dla kobiet?
Menstruacja
Ciąża
Menopauza
Pranajama
Rodzaje i efekty pranajam
Drzewo Asztanga Jogi - schematyczne ujęcie filozofii jogi

Serwis dostępny również
pod adresami:
jogin.pl
jogaszkola.republika.pl

Joga Iyengara

Wszystko do JOGI

Produkujemy i sprzedajemy od 1990 roku Maty do Jogi. Od dawna Mata do Jogi towarzyszyła praktyce jogi wykorzystywana w różnych szkołach Joga w Jeleniej Górze Ośrodki medytacyjne Maty do medytacji posiadają jako standardowe wyposażenie swojego Centrum Joga w Warszawie to centrum JOGI w Polsce działają tam liczne szkoły i ośrodki skupiające ćwiczących jogę. Mata do medytacji to niezbędne wyposażenie jogina Joga w Zielonej Górze Specjalizujemy się w produkcji sprzętu do jogi, medytacji oraz rehabilitacji kręgosłupa, wszystkie Poduszki do medytacji oraz Poduszka do medytacji wypełniona jest łuska gryczana. Joga we Wrocławiu to Stolica Jogi Dolnego Śląska Poduszka Zafu oraz Bolstery do jogi wykonujemy samodzielnie z naturalnych surowców bawełnianych i lnianych Bolster do jogi Joga w Szczecinie Dzięki użyciu najlepszych materiałów do wykonania Wałki do jogi Wałek do jogi Bolster wałek okrągły Bolster wałek płaski Bolster wałek pod szyję nasze produkty cechuje najwyższa jakość oraz trwałość Joga w Krakowie słynie ze wspaniałych nauczycieli wykorzystujących liczne pomoce i akcesoria do jogi takie jak Kostki do jogi Joga w Opolu Kostka do jogi Pianki do jogi Pianka do jogi Kostka z korka Liczne Ośrodki Joga w Gdańsku posiadają na swoim wyposażeniu produkowany przez nas sprzęt do jogi Kostki z korka Paski do jogi Joga w Gdyni Niezwykła precyzja większości asan wymaga w początkowej fazie wykorzystania wielu pomocy niezbędnych do prawidłowego wykonania pozycji jak i zachowania właściwego bezpieczeństwa Pasek do jogi Pokrowce na maty Joga w Lublinie Pokrowiec na matę Plecak jogina Organizowane przez nas kursy i obozy znajdują uznanie u praktykujących Joga w Kaliszu Plecaki jogina Joga w Poznaniu Zwiększa się liczba zachorowań na dolegliwości kręgosłupowe, tym samym rośnie zapotrzebowanie na pomoce w postaci Poduszki zdrowotne Poduszka zdrowotna Jaśki Jasiek Przepaska relaksacyjna na oczy Przepaski relaksacyjne Umiejętne ich wykorzystanie w procesie rehabilitacji czy profilaktyki kręgosłupa przynosi pożądaną ulgę w cierpieniu każdemu, kto po nie sięga Joga w Katowicach Materac relaksacyjny przeciwdziała napięciom i przeciążeniom kręgosłupa Materace relaksacyjne Joga w Bydgoszczy Książki o jodze Kadzidełka Sprzęt do Jogi perfekcyjnie wykonany polecamy wyposażyć domowy kącik w podstawowe Akcesoria do Jogi Pomoce do jogi Wyposażenie do jogi bardzo często wykorzystujemy na organizowanych Kursy jogi Obozy jogi Zajęcia jogi Produkty w naszym Yoga Shop cechuje niska cena i specjalne upusty dla nauczycieli Joga sklep Polecamy doskonałe herbatki ajurwedyjskie Herbaty Yogi Tea Kostki z pianki Maty Zabuton Doradzamy jaki sprzęt należy zabrać na Warsztaty jogi Joga w Łodzi Joga kurs Wakacje zwykle upływają na wyjazdach i wypoczynku, polecamy czynny wypoczynek w ramach Joga obóz Joga w Białymstoku Nad bezpieczeństwem wykonywanych pozycji Joga ćwiczenia na zajęciach czuwa doświadczony nauczyciel Joga w Kłodzku Joga w Gorzowie Wielkopolskim Joga w Częstochowie Joga w Gliwicach Joga w Wałbrzychu Joga w Koszalinie Joga w Trójmieście